YAZILIM UYGULAMASI

Uygulama danışmanı, müşteri için herhangi bir yazılımı, ONYX Pro paketini veya Motakamel Plus Yazılımını uygulamak için görevlendirildikten sonra gerekli hazırlık adımlarıyla başlar.

YAZILIM UYGULAMASI

Yazılım Uygulaması, Ultimate Solutions tarafından müşteriler için sunulan seçkin bir hizmettir. Bu hizmetin en önemli faydaları şunlardır
1. Kullanıcıların bilgi ve becerilerini doğrudan yazılım üzerinde uygulama. Kullanıcıların etkileşimini sağlayan workshop yöntemini kullanma. Uygulama planında tanımlanan zamanında sistemleri kullanmak için müşterinin güvenli bir şekilde ilerlemesini sağlamak
2. . Ultimate Experts denetiminin yardımıyla yazılım yapılandırma aşamalarını, grafik oluşturma, grup organizasyonunu ve iş yapısına göre yetkileri belirleme.
3. Müşterilerin çalışanlarına sistem imkanlarından yararlanması için güvenini kazanmak.

Müşteri çalışanlarının bilgi ve becerilerini doğrudan işyerlerinde uygulamalarını sağlamak.

ONYX Pro Uygulama danışmanının yardımı ve gözetimi ile konfigürasyon aşamalarının, grafiklerin oluşturulması, grupların organize edilmesi, müşterileri ticari faaliyet niteliğine göre ayrıcalıklara ulaştırmak.

Uygulama planında tanımlanan zamanda yazılımın güvenli bir şekilde ilerletilmesini sağlamak.

Uygulama Yöntemi:
1- Uygulama süreci sonuçları üzerindeki tüm etkiler konusunda müşteri ile önceden koordinasyon ve anlaşma.
2- Müşteri için açık hedefler, görevler, sorumluluklar ve imzalanacak zamanlanmış bir uygulama planı tasarlamak.
3- Çalışma oturumlarında kullanıcı etkileşimi sağlayan workshop stilini uygulama.

UYGULAMAYA HAZIRLIK

Uygulama danışmanı, müşteri için herhangi bir yazılımı, ONYX Pro paketini veya Motakamel Plus yazılımını uygulamak için görevlendirilikten sonra gerekli hazırlık adımlarıyla başlar. Bu adımların en önemlisi:
1- Müşteriden randevu alın ve müşterinin iş ortamını ve gereksinimlerini incelemek için ilk ziyareti gerçekleştirin.
2- Müşterinin yazılım uygulamasına ilişkin genel bilgiyi, yetkili kişiden öğrenin.
3- Uygulama sürecinde danışmanla birlikte çalışacak ve rapor imzalama yetkisine sahip olacak sistem yöneticisi ile koordinasyon sağlamak.
4- Müşterinin veri hazırlığı ve kalitesinden emin olun; ilaveten bunları geliştirmek için detaylandırma sağlayın.
5- Müşteri verilerini hazırlamak amacıyla müşterinin iş doğası için özel ve uygun bir model tasarlayın.
6- Uygulama planını tasarla, müşteri ile görüş ve plan imzala.
7- Her ziyareti bir önceki ziyaret sonuçlarına ve uygulama planının gerekliliklerine göre hazırlama ihtiyacı.
8- İmzalanacak nitelik ve oturum tutanaklarını alın.

UYGULAMA PLANI

 • Aşağıdaki öğeler, herhangi bir yazılım veya ONYX Pro Yazılım paketi için uygulama planının en önemli bileşenleridir:
  1- Bir veya bir grup Ultimate Solutions yazılımı uygulamak için ihtiyaç duyduğunuz süreyi tanımlama.
  2- Uygulama oturumlarının görev ve amaçlarının gün içindeki plan günleri, başlama saati ve tamamlanma saati arasında bölüştürülmesi.
  3- Plan unsurlarının ilerletilmesinde danışman ve müşteri sorumluluklarının belirlenmesi.
  4- Uygulama sürecine katılacak müşteri ekibinin belirlenmesi, sistem yöneticisinin yetkilendirilmesi ve çalışma yerinin belirlenmesi.

UYGULAMA OTURUMU

 • ONYX Pro programlarının uygulama ziyaretlerinde uygulama danışmanının olağan ve düzenli görevleri:
  1- İşin yedeklenmesi ve kararlaştırılan yolda saklanması.
  2- Uygulama planında belirtilen görevlerin resmi bir eğitim oturumu şeklinde yürütülmesi.
  3- Kullanıcılara yazılımı kullanma ve karşılaştıkları eksiklik/hataları düzeltme imkanı vermek.
  4- Kullanıcılarla istişare ve çalışma oturumunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak.
  5- Kullanıcılara performanslarını geliştirmek veya gelecek oturum için gerekli olanları hazırlamak için gerekli tavsiyelerin iletilmesi.
  6- Ayrılmadan önce müşteri ile çalışma oturumunun imzalanması.

UYGULAMANIN TAMAMLANMASI

1- Müşteriye yapılacak ilk ziyarette hazırlanan ve imzalanan plana göre kullanıcılarla gerekli uygulama oturumlarının tamamlanması gerekmektedir.
2- Danışman, müşteri tarafından denetlenecek ve imzalanacak müşteri raporları için önemli örnekler çıkararak, çeşitli işlemleri yapmalarını sağlayarak nihai uygulama oturumlarında kullanıcıların performansını denetleyecektir.
3- Danışman sistem yöneticisinin görevlerini nihai uygulama oturumunda yönettiğinden emin olmalıdır.
4- Nihai uygulama oturumunda, danışman ve müşteri, işin sorumluluğunun müşteriye devredildiğini belirten uygulama sürecinin tamamlandığının kaydını imzalamak zorundadır.

Ekteki Dosyayı İndirin